In English

Kiropraktikk

Utdanning

Kiropraktorstudiet er et 5-6 årig fulltids universitetsstudie.

Et felles godkjenningsorgan går igjennom studieplanen for hver enkelt skole for å sikre jevn og høy standard ved lærestedene. Etter endt utdannelse følger et obligatorisk turnusår i Norge før endelig autorisasjon foreligger. Ved henvendelse til Norsk kiropraktorforening kan man få opplyst hvilke skoler som er godkjendte her i Norge. Alle kiropraktorer som er medlem av Norsk kiropraktorforening har tatt sin utdannelse ved et godkjendt lærested.

Selve studiet tar sikte på å utdanne kiropraktoren til en primærkontakt på muskel-, nerve- og skjelettlidelser. Anatomi, fysiologi, ortopedi, nevrologi, revmatologi, bevegelseslære, radiologi, patologi og differentialdiagnostikk utgjør store og viktige deler av studiet. Det bevilges stipend og lån fra Lånekassen.

behandlingsrom