In English

Kiropraktisk korreksjon / Justering / leddmanipulasjon

Her bruker kiropraktoren hendene til å kjenne på bevegeligheten i hvert enkelt ledd. Dersom han/hun finner restriksjoner eller nedsatt bevegelighet i et ledd vil han/hun, gjennom å sette leddet i en bestemt posisjon og gi en liten men rask impuls inn i leddet, få en bedret bevegelse lokalt. Ofte framkommer da en knakelyd eller et knepp (les mer om behandlingen). Det at denne lyden framkommer oppleves som oftest smertefritt.