In English

Tøyninger

Tøyninger er et omstridt tema for tiden. Vi mener at dersom det er ubalanse i muskellengden enten høyre/venstre side eller foran/bak på kroppen vil man ha godt av å strekke ut de musklene som er for korte. Dermed forsøke å skape en jevn og hensiktsmessig belastning på kropp og skjelett. Ved passiv tøyning strekker kiropraktoren (evt en selv) ut muskelen til ytterstilling og holder. I denne posisjonen kan man få beskjed om å presse imot før man så slapper av og muskelen blir tøyd et stykke lenger. Dette kalles PNF.

Aktiv tøyning er en metode hvor man benytter egen muskelkraft til å strekke ut en annen muskel – dette går også innunder navnet bevegelighetstrening.